0
25
اسفند

چگونه مقالات ISI خودرا منتشر کنیم؟

ارائه مناسب جزییات مربوط به نحوه اجرای یک آزمایش، و نتایج کسب گردیده برای استفاده مخاطبان مرتبط دارای اهمیت بسیار می باشد که معمولا از طریق تهیه یک مقاله علمی امکان پذیر می باشد. لازم است که با استفاده از روشها و تکنیکهای موجود نحوه انجام یک تحقیق به صورت مناسبی تهیه و دراختیار مخاطبان قرار گیرد. در نتیجه ضمن اینکه نویسنده و یا نویسندگان مقاله اجرای تحقیق خود را به اطلاع سایر محققین می رسانند و بر اعتبار علمی خود می افزایند، سایر محققین نیز قادر می گردند با استناد با مقاله علمی تهیه گردیده آزمایشات مشابه انجام دهند و بر نتایج علمی موجود و مرتبط بیافزایند. مقالات به صورت داخلی (علمی-پژوهشی) و لاتین (ISI) تهیه می گردند. لازم است که در انتخاب ژورنال مناسب و معتبر برای چاپ تحقیق دقت لازم مبذول داشت تا ضمن اینکه مخاطبین قادر به استفاده مناسب از مقاله می شوند، بر اعتبار علمی نویسنده و یا نویسندگان مقاله نیز به صورت مناسبی افزوده شود. در این کتاب سعی گردیده که مهمترین جزییات لازم برای تهیه یک مقاله علمی ISI و یا یک مقاله علمی پژوهشی برای استفاده محققین محترم در سطوح مختلف ارائه گردد که در نتیجه بتوانند روشها و نتایج آزمایشها و تحقیقات خود را به صورت مناسبی چاپ و در اختیار سایر محققین بگذارند.

پس از انجام یک تحقیق علمی، مناسب ترین روش برای قابل استفاده نمودن نتایج کسب گردیده برای سایر محققین، تهیه مقاله و چاپ در ژورنال مناسب می باشد. برای تهیه یک مقاله مناسب لازم است که با توجه به روشهای موجود، مقاله را به مناسب ترین روش ممکن تهیه نمود که در نتیجه امکان پذیرش مقاله توسط ژورنال مناسب افزایش و در نهایت مقاله برای چاپ در ژورنال پذیرفته گردد. در قسمتهای ذیل ساختار لازم برای تهیه مقالات ISI و مقالات داخلی (علمی-پژوهشی) ارائه گردیده است. همچنین نکات لازم مربوط به نحوه اصلاح و ویرایش یک مقاله نیز ذکر گردیده. قسمت مهم دیگر که در ذیل شامل گردیده مربوط به مراحل لازم برای ثبت نام و نحوه ارسال مقاله به یک ژورنال ISI می باشد. لازم به ذکر است که نحوه ارسال مقاله به ژورنالهای داخلی نیز شبیه می باشد و می توان به همین صورت مقالات را به ژورنالهای داخلی نیز ارسال نمود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما


آخرین مقالات

11. تبریکات سال 1396

10. تبریکات سال 1396

9. تبریکات سال 1396

8. تبریکات سال 1396

7. تبریکات سال 1396

6. تبریکات سال 1396