چگونه مقالات ISI خودرا منتشر کنیم؟

ارائه مناسب جزییات مربوط به نحوه اجرای یک آزمایش، و نتایج کسب گردیده برای استفاده مخاطبان مرتبط دارای اهمیت بسیار می باشد که معمولا از طریق تهیه یک مقاله علمی امکان پذیر می باشد. لازم است که با استفاده از روشها و تکنیکهای موجود نحوه انجام یک تحقیق به صورت مناسبی تهیه و دراختیار مخاطبان قرار گیرد. در نتیجه ضمن اینکه نویسنده و یا نویسندگان مقاله اجرای تحقیق خود را به اطلاع سایر محققین می رسانند و بر اعتبار علمی خود می افزایند، سایر محققین نیز قادر می گردند با استناد با مقاله علمی تهیه گردیده آزمایشات مشابه انجام دهند و بر نتایج علمی موجود و مرتبط بی...
ادامه مطلب

چگونه پایان نامه، و رساله قابل دفاع بنویسیم؟

تحریر پایان نامه و رساله، و نحوه دفاع   جزییات این کتاب حاصل بیش از 20 سال تجربه در زمینه انجام تحقیقات علمی وسیع و پروژه های بزرگ در داخل  و خارج و همچنین  نگارش متون علمی شامل پایان نامه، تز، رساله، بیش از 20 کتاب لاتین، 46 فصل کتاب لاتین و 60 مقاله ISI و بررسی مقالات قبل ازچاپ در بیش از 50 ژورنال بین المللی می باشد. همیشه بدنبال موقعیتی بودم که بتوانم این تجارب ارزشمند را در اختیار دانشجویان، محققین و اساتید محترم بگذارم که علاوه بر خدمت به مملکت عزیز، به نحوی بر دقت و صحت فعالیتهای علمی و پژوهشی افزوده گردد و امکان ارائه تحقیقات به مجامع و در سطح بین ال...
ادامه مطلب

اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش

اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش قارچهای میکوریز آربسکولار می توانند با بیشتر گیاهان خاکزی رابطه همزیستی ایجاد کنند. این قارچها جزء مهمی از اکوسیستم محسوب می گردند و در نتیجه بر راندمان اکوسیستم موثر هستند. در بین مهمترین اثرات قارچهای میکوریزی بر راندمان اکوسیستم کاهش اثرات غیر مطلوب تنش های مختلف همچون پاتوژنها، خشکی، شوری، تراکم خاک و غیره می باشد. قارچهای میکوریزی می توانند سبب افرایش رشد گیاه میزبان از طریق افزایش جذب آب و مواد معدنی شود. مطابقا در این کتاب برخی از مهمترین یافته ها و پیشرفتها مربوط به اثرات قارچه...
ادامه مطلب